Onze voorwaarden

  • Reglement

Bij gebruik dient er steeds een volwassene aanwezig te zijn.

Gebruikers moeten minimum 2 jaar zijn.
Er mag geen eten of drinken op het springkasteel.
Schoenen, sierraden en scherpe of hete voorwerpen zijn niet toegelaten. Het dragen van een bril is enkel toegelaten indien nodig, dit kan gevaarlijk zijn.
Men mag niet op de buitenmuren klimmen of opzettelijk het springkasteel doen kantelen.
Bij stroomuitval of drukverlies moet het gebruik onmiddellijk gestopt worden!
  • Weersomstandigheden¬†
Bij regen dient het kasteel opgeblazen te blijven, behalve bij onweer of te veel wind mag het afgelaten worden. 
De verhuurder kan beslissen het springkasteel niet op te stellen bij te veel wind, storm of hevige regen.
  • Schade
Schade die wordt aangebracht omwille van een van bovenstaande zaken, zal steeds worden doorgerekend.