Onze voorwaarden

  • Reglement

Bij gebruik dient er steeds een volwassene aanwezig te zijn.

Gebruikers moeten minimum 2 jaar zijn.
Er mag geen eten of drinken op het springkasteel.
Schoenen, sierraden en scherpe of hete voorwerpen zijn niet toegelaten. Het dragen van een bril is enkel toegelaten indien nodig, dit kan gevaarlijk zijn.
Men mag niet op de buitenmuren klimmen of opzettelijk het springkasteel doen kantelen.
Bij stroomuitval of drukverlies moet het gebruik onmiddellijk gestopt worden!
  • Weersomstandigheden 
Bij regen dient het kasteel opgeblazen te blijven, behalve bij onweer of te veel wind mag het afgelaten worden. 
De verhuurder kan beslissen het springkasteel niet op te stellen bij te veel wind, storm of hevige regen.
  • Schade
Schade die wordt aangebracht omwille van een van bovenstaande zaken, zal steeds worden doorgerekend.
  • Extra voorwaarden 
* Wij voorzien zelf een stroomkabel van 40m. 
* De plaatsing gebeurd op gras, het kasteel wordt verankerd met piketten. Indien dit niet kan (plaatsing op klinkers) moet dit vooraf gemeld worden. 
* Plaatsing op zand of kiezels is niet mogelijk. 
* De opstelplaats moet vlot bereikbaar zijn met een bestelwagen en een karretje. Er moet minstens een doorgang zijn van 1,5m voor de kar met kasteel. Indien de plaats verder dan 100m van de bestelwagen ligt, zullen hiervoor extra kosten worden aangerekend.